כל עם ישראל מתייחד עם זכר חללינובנימין נתניהו - האתר הרשמי

יהי זכרם ברוך ונצור בליבנו לעד.